-34%
Giá gốc là: 2,200,000₫.Giá hiện tại là: 1,450,000₫.